Velkommen til Nordisk Rusmiddelseminar 2014

En integrert del av Nordisk folkehelsekonferanse

Program for Nordisk rusmiddelseminar 2014

Kjære nordiske venner på rusmiddelforebyggingsområdet

Helsedirektoratet i Norge har gleden over å invitere til det 30. Nordisk Rusmiddelseminar i den "historiske hovedstad" (Nidaros) -Trondheim.

Årets rusmiddelseminar er i år en integrert del av Nordisk folkehelsekonferanse 2014. www.nordiskfolkehelsekonferanse.no

Seminaret avholdes på "Clarion Hotel and Congress Trondheim", fra mandag til fredag 26. - 29. august 2014.

Tirsdag 26. august gjennomføres som et rent rusmiddelseminar. De andre dagene er folkehelse og rusforebygging integrert i programmet til Nordisk folkehelsekonferanse.
Det er et spennende faglig program alle dager.

Vi byr på flere sosiale/kulturelle arrangementer i den historiske byen Trondheim i løpet av uka. Blant annet legger vi opp til et sosialt program mandag ettermiddag og kveld for dem som ankommer da.

Påmeldingsfrist NB!
Fristen er 15. mai, MEN vennligst vent til dere får beskjed fra oss om endelig resultat av søknaden til Nordisk Ministerråd, som vi venter i begynnelsen av mai.

Dersom vi får tilskudd fra Nordisk Ministerråd til å dekke konferanseavgiften, vil seminarets budsjett kun dekke rimeligste konferanseavgift, derfor er det viktig med påmelding innen fristen.

Deltakerne betaler som vanlig selv reiseutgifter og hotell. Det finnes flere hotellalternativer, og vi har foreløpig reservert for dem som ba om dette (reservert til etter påmeldingsfristen).
Se hotellpriser her

Velkommen til faglige og hyggelige dager i Trondheim!

kontaktpersoner for seminaret:

Solvor Bäcklund
tlf. +47 24163298
sba@helsedir.no

Maj Berger Sæther
tlf. +47 24163106
mbs@helsedir.no


 
Samarbeidspartnere:
Icelandic Directorate of Health logo Folkhaälsan logo Helsedirektoratet logo Institutet för hälsa och välfärd logo Folkhälsomyndigheten logo Sundhedsstyrelsen - Danish Health and Medicines Authority logo Nordic School of Public Health logo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag logo Sør-Trøndelag Fylkeskommune logo Senter for helsefremmende forskning NTNU/HiST Trondheim kommune

 


Health Promotion Research - An International Forum, 'Next Health'
Del denne siden:
Share |