Program - onsdag

<< tirsdag 26. august
torsdag 28. august >>
fargekode for program - Programinnslag fargekode for pause - Pause
fargekode for delplenum paraleller  - Delplenum paralleller fargekode for workshop paraleller  - Workshop paralleller
fargekode for sosialt arrangement - Sosiale arrangement   
Onsdag 27. august
08.30 Registrering
09.30 Plenum I:
Samfunnsutvikling for helse og trivsel i Norden

interpreted to english
Rom: Cosmos 1+2
 
- Ambisjoner for den 11. nordiske folkehelsekonferansen
Ole Trygve Stigen
Leder av programkomiteen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet, Norge
Anne Lise Nessæther
Prosjektleder for Nordisk folkehelsekonferanse
 
- Utfordringer i folkehelsearbeidet
Jørn Aksel Krog
Fylkesmann, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Norge
Terje Bremnes Granmo
Ordfører, Malvik kommune, Norge
Knut-Inge Klepp
Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet, Norge
 
- Introduksjon til Trondheimserklæringen
Bosse Pettersson
Redaksjonskomiteen
Tone Poulsson Torgersen
Redaksjonskomiteen
 
11.00 Pause
11.30 Plenum 1 forts.
Rom: Cosmos 1+2
 
- Challenges and possibilities for implementing health in all policies
Ilona Kickbusch
Professor, Director of the Global Health Programme, Switzerland
 
- Folkehelseutfordringer i et nordisk perspektiv
interpreted to english
Camilla Stoltenberg
Direktør, Folkehelseinstituttet, Norge
13.00 Lunsj og postersessions
14.30 Delplenum 1-5 (parallelle sesjoner)
1: Noncommunicable diseases in the Nordic countries (English)
Rom: Cosmos 3A
2: Bærekraftig utvikling og folkehelse
Rom: Cosmos 3B
3: Schools for health and well-being (English)
Rom: Cosmos 3C
4: Psykisk helse og well-being
Rom: Cosmos 3D
5: Sosial ulikhet i helse – Norsk review av sosial helsedeterminanter
interpreted to english
Rom: Cosmos 2
15.30 Pause
16.00 Workshops A-L
A: Trondheimserklæringen
Rom: Cosmos 3A
B: Sosial ulikhet i helse i Norden – fra kunnskap til praktisk innsats
Rom: Livingroom 4
C: Samisk helse
Rom: Livingroom 2
D: EU:s tredje hälsoprogram (2014–2020)
Rom: Cosmos 3B
E: Migrasjon og helse
Rom: Cosmos 3C
F: Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?
Rom: Cosmos 3D
G: Kvaliteter i det fysiske nærmiljøet interpreted to english
Rom: Cosmos 2
H: Sustainable diets – promoting public health while protecting the environment (English)
Rom: Cosmos 1A
I: Ensomhet er like farlig som røyking. Hva kan vi gjøre?
Rom: Cosmos 1B
J: Tobacco
Rom: Space 1
K: God seksualitet = God folkehelse. Seksualitet som helsefremmende faktor i folkehelsearbeidet
Rom: Space 2
L: Papersession - Aktiv aldring – et viktig tema i folkehelsepolitikken
Rom: Space 3
18.00 Slutt
18.15 Norsk og nordisk svingende folkemusikk
Jeanette Hoseth & Einar Olav Larsen Trio
<< tirsdag 26. august
torsdag 28. august >>

 
Samarbeidspartnere:
Icelandic Directorate of Health logo Folkhaälsan logo Helsedirektoratet logo Institutet för hälsa och välfärd logo Folkhälsomyndigheten logo Sundhedsstyrelsen - Danish Health and Medicines Authority logo Nordic School of Public Health logo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag logo Sør-Trøndelag Fylkeskommune logo Senter for helsefremmende forskning NTNU/HiST Trondheim kommune

 


Health Promotion Research - An International Forum, 'Next Health'
Del denne siden:
Share |