Plenum

Onsdag

pdf icon Velkommen
Anne Lise Nessæther
Prosjektleder for Nordisk folkehelsekonferanse
pdf icon Folkehelse - Utfordringer og muligheter
Terje Bremnes Granmo
Ordfører, Malvik kommune, Norge
pdf icon Introduksjon til Trondheimserklæringen
Bosse Pettersson
Redaksjonskomiteen
Tone P. Torgersen
Redaksjonskomiteen
pdf icon Challenges and possibilities for implementing health in all policies
Ilona Kickbush
Professor, Director of the Global Health Programme, Switzerland

Torsdag

pdf icon Trondheimserklæringen
Bosse Pettersson
Redaksjonskomiteen
Tone P. Torgersen
Redaksjonskomiteen

Fredag

pdf icon Presentasjon av Trondheimserklæringen
Bosse Pettersson
Redaksjonskomiteen
Tone P. Torgersen
Redaksjonskomiteen
 

Delplenum

Onsdag

delplenum 1: NCD – situasjonen i Norden

pdf icon Health burden from alcohol: does a public health model to prevention still apply in the individualized society?
Pia Mäkelä
Head of Alcohol and Drug unit, Institutet för hälsa och välfärd, Finland

delplenum 2: Bærekraftig utvikling og folkehelse

pdf icon Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra norske miljømyndigheter
Ellen Hambro
Direktør, Miljødirektoratet, Norge
pdf icon Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter
Pia Lindeskog
Doktor i medicinsk vetenskap, Folkehälsomyndigheten, Sverige

delplenum 3: Schools for health and well-being

pdf icon Transforming lives through learning
Suzanne Hargreaves
Development officer, Education Scotland
pdf icon Comments from a Norwegian perspecitve
Nina Grieg Viig
Norwegian representative for Schools for Health Network

delplenum 4: Psykisk helse og well-being

pdf icon Psykisk hälsa och välbefinnande för alla / Mental health and well-being for all
Kristian Wahlbeck
Föreningen för mental hälsa, Finland

Torsdag

delplenum 6:

pdf icon Lokalt folkehelsearbeid i Norge – helse i alt vi gjør?
Elisabeth Fosse
Professor, Universitetet i Bergen, Norge
pdf icon Public health legislation and intersectoral action at local level - experiences from Finland
Taru Koivisto
Direktör, Social- och Hälsovårdsministeriet, Finland

delplenum 7:

delplenum 8:

pdf icon Ett Socialt Hållbart Malmö
Sven-Olof Isacsson
Professor, kommisjonsleder Malmø, Sverige

delplenum 9:

pdf icon Applying the principles of evidence based medicine to public health
Mike Kelly
Professor, Director of the Centre of Public Health NICE, England

delplenum 10:

pdf icon Folkehelsekommune – veivisere i lokalt folkehelsearbeid
Herdis Dugstad
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Norge

delplenum 11:

pdf icon Measuring health and well-being across the life-course: the role of targets and indicators in Health 2020
Claudia Stein
MD, PhD, FFPH, Director, Division of Information, Evidence, Research and Innovation, World Health Organization, Regional Office for Europe
pdf icon Health in Sweden 2012
Maria Danielsson
Enheten för folkhälsorapportering, Folkhälsomyndigheten, Sverige

delplenum 12:

pdf icon Helhetlig samarbeid for økt aktivitet og bedre folkehelse
Synnøve Riise Bøgeberg
Leder for Plankontoret for Groruddalen, Oslo kommune, Norge

delplenum 13:

pdf icon Att bygga upp – och lägga ner - och gå vidare
Lennart Köhler
Professor emeritus, Nordic school of Public Health (-NHV)
 

Workshops

Onsdag

workshop B: Sosial ulikhet i helse i Norden – fra kunnskap til implementering av innsatser

pdf icon Workshop B: Innledning, Drøftingsoppgave
Ingvild Gundersen Little
Projektkoordinator, Syddansk Sundhedsinnovation, Danmark
pdf icon Nordisk partnerskap: Sosial ulikhet i helse Norden – fra kunnskap til implementering av innsatser
Anne Gamme
Fagleder, Kommunesektorens Organisasjon, KS, Norge
Jonas Frykman
Handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting, Sverige
pdf icon "Health equity in all policies" what can we learn from the Nordic countries?
Finn Diderichsen
Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
pdf icon Kolding kommune - Sundhedsfremme og forebyggelse - Ulighed i sundhed
Mads Mathias Kyed
Koordinator, Kolding Kommune, Danmark

workshop C: Samisk helse

pdf icon SAMINOR - helse og livsstilsundersøkelse i nord - Nytteverdi av helsescreening
Ann Ragnhild Broderstad
Faglig leder og overlege, Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Sametinget, Norge
pdf icon Folksjukdomar och dödsorsaker i den svenska samebefolkningen
Per Sjölander
Professor, Akademi Norr, Sverige

workshop D: EU:s tredje hälsoprogram (2014–2020)

pdf icon The Third EU Health Programme
pdf icon The Work Plan 2014
Dirk Meusel
European Commission, Consumers Health And Food Executive Agency (CHAFEA), Health Unit
pdf icon EU:s tredje hälsoprogram(2014–2020)
Cristina Mattsson Lundberg
Folkhälsomyndigheten, Sverige

workshop E: Migrasjon og helse

pdf icon Hvordan kan man organisere sundhedstjenesten så den bedre kan tilpasses til flygtninges meget sammensatte behov for støtte og vejledning i samarbejde mellem flere specialer.
Stine Lundstøm Kamionka
Cand. Merc. International Management, Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet
pdf icon Det kommunale folkehelsearbeidet overfor innvandrere etter innføringen av Samhandlingsreformen/Folkehelseloven?
Arild Schou
Prof. Dr. polit. ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og seniorforsker ved NIBR, Norge
pdf icon Migration och prevention – Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige
Robert Jonzon
MPH. Projektledare/utredare, Folkehälsomyndigheten i Sverige

workshop F: Hvordan forstå utvikling i alkoholbruk i dagens Norden?

workshop G: Kvaliteter i det fysiske nærmiljøet

pdf icon Kunskapsgrunnlag om närmiljö och fysisk aktivitet
Johan Faskunger
Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap, ProActivity AB, Sverige
pdf icon Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen?
Julie Runde Krogstad
Forsker, avdeling for mobilitet og organisering, Transportøkonomisk institutt, Norge

workshop H: Sustainable diets – promoting public health while protecting the environment

pdf icon Sustainable diets - The New Nordic Diet
Elling Bere
Professor, Department of Public Health, Sports and Nutrition, University of Agder, Norway
pdf icon Sustainable food consumption – a prerequisite for sustainable development?
Pia Lindeskog
Sakkunnig, Dr Med Vet, The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten)

workshop I: Ensomhet er like farlig som røyking. Hva kan vi gjøre?

pdf icon Ensomhet er farligere enn røyking – hva kan vi gjøre?
Åste Herheim
Samfunnspsykolog og seniorrådgiver i Helsedirektoratet
pdf icon ENSOMHET – behov, holdning og handling
Einar Grøndalen
Seniorrådgiver, Norges Røde kors
pdf icon Kulturkortet Nordland
Åshild Opøyen
Leder Ung i Nordland, Nordland fylkeskommune

workshop J: Tobacco

pdf icon Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 - a public opinion building project
Göran Boëthius
Associate Professor, Chair Tobaksfakta, independent think tank, Sverige
pdf icon E-cigarette - harm or help?
Barbro Holm Ivarsson
pscychologists Against Tobacco, Sverige
pdf icon Are e-cigarettes safe?
Kristin Byrkje
Special Adviser, Norwegian Cancer Society, Norway

workshop K: God seksualitet = God folkehelse. Seksualitet som helsefremmende faktor i folkehelsearbeidet

pdf icon Seksualitet og folkehelse
Christian Graugaard
Læge, ph.d. og professor i almen sexologi ved Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet

workshop L: Papersession - Aktiv aldring – et viktig tema i folkehelsepolitikken

pdf icon Eldre aleneboende menn - Hva forebygger og reduserer opplevelsen av ensomhet?
Karsten Dideriksen
Ål kommune
Borghild Ulshagen
Ål kommune
Ursula Småland Goth
Høgskolen i Oslo og Akershus
pdf icon Ældre borgeres sociale relationer og kulturinstitutioners rolle i social inklusion
Nelli Øvre Sørensen
Lektor, ph.d.
Mette Andresen
Lektor, ph.d., Forskning og Innovation University College Sjælland, Danmark
pdf icon Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til seniorer uten etablerte tjenester i Trondheim kommune
Anne Betty Sødal
Infosenteret for seniorer, Enhet for ergoterapitjeneste i Trondheim kommune
Bodil Klungerbo
Infosenteret for seniorer, Enhet for ergoterapitjeneste i Trondheim kommune
pdf icon "Lyst på livet", Livscafé - hvor nye muligheter kan vokse fram
Bodil Klungerbo
Infosenteret for seniorer, Enhet for ergoterapitjeneste i Trondheim kommune
pdf icon Seniorer i frivillig arbeid
Siw Hagelin
Nasjonalforeningen for Folkehelsen

Torsdag

workshop O: Tools for local health promotion

pdf icon Ung i Vestfold
Rune Kippersund
Vestfold County Council
pdf icon TEAviisari - Benchmarking System of Health Promotion Capacity Building on Local Level
Vesa Saaristo, Pia Hakamäki, Kirsi Wiss, Timo Ståhl
THL, Finland

workshop P:Hvordan tilrettelegge for et godt fysisk miljø?

pdf icon Projekt "Space" - erfaringer med strukturelle rammer for fysisk aktivitet i skolehverdagen
Arne Gårn
Specialkonsulent, Sundhedsområdet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark
pdf icon Attraktive skoleveger i Gran
Ida Harildstad
Rådgiver Vegdirektoratet, Norge

workshop Q: Forebygging i helsetjenesten

pdf icon Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande
Suzanne Nilsson
Utredare, Folkhälsomyndigheten, Sverige
pdf icon Hvem skal ha ambisjoner for frisklivssentralene?
Ine Wigernæs
Phd, Valdres natur- og kulturpark/Beitostølen helsesportsenter

workshop R: Sociala investeringar för hållbar utveckling

pdf icon Social hållbarhet för minskade skillnader i hälsaa) / Samling för social hållbarhet i Västra Götalandsregionenb) / Kommission för ett socialt hållbart Malmöc)
a) Jonas Frykman
Senior Advisor, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
b) Göran Henriksson
Samhällsmedicinsk rådgivare, Västra Götalandsregionen
c) Anna Balkfors
Utvecklingsstrateg Malmö stad, tidigare huvudsekreterare Malmökommissionen
pdf icon Ulighed i sundhed – hvad gør København?
Katrine Schjønning
Folkesundhedschef, Københavns Kommune, Danmark

workshop S: Frivillige organisationer (NGOs) som aktörer i folkhälsoarbetet

pdf icon The Norwegian Cancer Society and the NCD Alliance as an actor in health promotion
Ingrid Stenstadvold Ross
Seksjonssjef forebygging, Kreftforeningen, NCD-alliansen, Norge
pdf icon Frivilliga organisationer som aktörer i folkhälsoarbetet
Stefan Mutanen
Verkställande direktör, Samfundets Folkhälsan, Finland

workshop T: Trygge lokalsamfunn

pdf icon Forebygging av skader og ulykker en viktig del av det lokale folkehelsearbeidet
Eva Vaagland
Koordinator, Trygge lokalsamfunn, Norge
pdf icon To co-create welfare and safety in the municipality of Horsens
Inge Kristiansen
Leder av Sund By Horsens, Danmark
pdf icon Uddevalla a safe community
Ylva Bryngelsson
Uddevalla kommune, Sverige
pdf icon E-læringsprogram for skadeforebygging og sikkerhet
Kees Jan Verhage
Norwegian Safety Promotion Center AS (Norsafety)

workshop U: Helsefremmende skole

pdf icon Health Promotion Capacity Building in Finnish comprehensive schools
Kirsi Wiss, Pia Hakamäki, Vesa Saaristo, Timo Ståhl
THL, Finland
pdf icon Fruktbart samarbeid mellom utdanningssektor og helsesektor for bærekraftig helsefremming - erfaring fra regionalt nivå
Åse Marit Hovden
rådgiver folkehelse, Buskerud Fylkeskommune
Lene Jensen
seksjonsleder utdanning, Buskerud Fylkeskommune
pdf icon Elevhälsa - att främja hälsa, lärande och utveckling
Anna Ristovska
Leader of Elevhalsan in Engholm municipality

workshop V: Alkoholrelatert folkehelsearbeid i Norden

pdf icon Alkohol relateret folkehelse arbejde - Island
Rafn Magnús Jónsson
Spesialist alkohol og rusmidler, Helsedirektoratet, Island

workshop W: Att skapa verktyg för jämlikhet i hälsa: Hälsokonsekvensbedömningar

pdf icon Workshop intro
pdf icon Erfaringer fra Norge
Herdis Dugstad
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
pdf icon Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa
Cristina Mattsson Lundberg
Folkhälsomyndigheten, Sverige
pdf icon Erfaringer med modeller for implementering af sundhedskonsekvensvurdering (SKV) i danske kommuner
Mads Mathias Kyed
prosjektleder Kolding kommune, Social- og sundhedsforvaltningen, Danmark

workshop X: Papersession – Innovasjon for gode levevaner

pdf icon Kan vi förebygga övervikt och fetma i utsatta områden genom särskilt stöd?
Jenny Sydhoff
Programansvarig, Handlingsprogram övervikt och fetma, Stockholms läns landsting
Emma Sjöberg
Projektledare, Utvecklingsstudie, Health Navigator
pdf icon Aktiv i 100 - Etablering av nærturgrupper i bynære områder
Hanne Tretterud Lund
Prosjektleder "Aktiv i 100", Den Norske Turistforeningen
pdf icon Dads kitchen school - a health promoting project that works
Mette Bøgebjerg Jørgensen
Center for Sundhed og Forebyggelse, Vallensbæk kommune, Danmark
Jonas Wigkilde
Center for Sundhed og Forebyggelse, Vallensbæk kommune, Danmark
 

 
Samarbeidspartnere:
Icelandic Directorate of Health logo Folkhaälsan logo Helsedirektoratet logo Institutet för hälsa och välfärd logo Folkhälsomyndigheten logo Sundhedsstyrelsen - Danish Health and Medicines Authority logo Nordic School of Public Health logo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag logo Sør-Trøndelag Fylkeskommune logo Senter for helsefremmende forskning NTNU/HiST Trondheim kommune

 


Health Promotion Research - An International Forum, 'Next Health'
Del denne siden:
Share |