Nordisk rusmiddelseminar

jubileumsåret 2014 - Trondheim

Program tirsdag 26. august

(Lukket seminardag for nettverket "nordisk rusmiddelseminar")

09.00 Åpning/praktisk info
Tema 1: Cannabis og unge (09.15)
09.15 Cannabisutviklingen blant unge i Norden. Forbruk og holdninger
v/ Anne Line Bretteville Jensen
forskningsleder, Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, Norge
Spørsmål og diskusjon
10.30 Pause m/frukt og kaffe
10.45 Cannabis og skader
v/ Peter Ege
tidligere sosialoverlege i Københavns kommune og ekspertsakkyndig på narkotikaområdet for Sundhedsstyrelsen i Danmark
10.45 Cannabisforebygging
- Hva sier forskningen? Oversikt over kunnskapsstatus om ulike arenaer
Eva Skärstrand
Folkhälsomyndigheten, Sverige
- Hvordan kan man lokalt forebygge hasjbruk blant unge?
Maria Koch Abel
Sundhedsstyrelsen, Danmark
- Eksempel fra Norrbottens län
Mats Burman
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Sverige
12.00 Spørsmål og diskusjon
12.30 Lunsj
Tema 2: Informasjon og kommunikasjon (13.30)
13.30 Kommunikasjon som virkemiddel i det forebyggende arbeidet.
Hvordan ser medielandskapet ut i dag? Likheter og forskjeller mellom unge og voksne? Konsekvenser for web-baserte/komunikasjonsrelaterte forebyggingstiltak?

Anita Thorolvsen Munch
Anne Kathrine Aambø
Helsedirektoratet, Norge
14.30 Kaffe
14.45 Kampanjeeksempler
Facebook-kampanje om "genstandsgrænser"
Lisa Christiansen
Departement for Sundhed og Infrastruktur, Grønland
 
"Hejdå alkoholskador"
Anna Raninen
CAN, Sverige
 
"Alkoholfritt svangerskap"
Marianne Virtanen
Helsedirektoratet, Norge
15.45 Pause
16.00 Erfaringer med evalueringer av kampanjer
Mia Fischerman
Sundhedsstyrelsen, Danmark
 
Korte innspill om svenske og norske erfaringer
Anna Raninen
CAN, Sverige
Marianne Virtanen
Helsedirektoratet, Norge
Maj Berger Sæther
Helsedirektoratet, Norge
17.00 Slutt på dagens faglige program
19.00 Konsert i Nidarosdomen
20.00 Jubileumsmiddag

 

Program onsdag 27. august

(Programposter under Nordisk Folkehelsekonferanse)

08.30 Registrering
09.00 Åpning av Nordisk folkehelsekonferanse
Introduksjon til Trondheimserklæringen, Plenum 1: Samfunnsutvikling for helse og trivsel i Norden (se eget program for folkehelsekonferansen)
13.00 Lunsj
14.30-
15.30
Delplenum 1: NCD-situasjonen i Norden
herunder:
Alkoholforbruk i Norden: Hva skjer når tilgjengeligheten øker?

Pia Mäkelä
enhetssjef/forsker, Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos
(Institutt for helse og velferd), Finland
16.00-
18.00
Workshop 1F: Hvordan forstå utviklingen i alkoholbruk i dagens Norden?
Innledning:
Håkan Leifman
CAN, Sverige
 
Kommentar:
Pia Mäkelä
Institutet for hälsa og välfärd, Finland
 
Kommentar:
Geir Scott Brunborg
forsker ved statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
 
Kommentar:
Rafn Magnus Jónsson
Embætti Landlæknis, Island
 
Spørsmål og diskusjon
20.00 Sosialt arrangement – felles med folkehelsekonferansen

 

Torsdag 28. august

(Programposter under Nordisk Folkehelsekonferanse)

Formiddag Følge folkehelsekonferansens program
12.00 Lunsj
13.30-
14.45
Alkoholrelatert Folkehelsearbeid:
- Rusmiddelforebyggende arbeid i de nordiske land – hvordan jobber man?
Hva er aktuelt nå?
15.00-
17.00
Studietur til et forebyggende prosjekt i Trondheim
- Oppsummering av seminar/ konferanse
19.00 Konferansemiddag og party – felles med folkehelsekonferansen

 

Fredag 29. august

(Programposter under Nordisk Folkehelsekonferanse)

Formiddag Følge folkehelsekonferansens program
13.00 Lunsj
SLUTT

 
Samarbeidspartnere:
Icelandic Directorate of Health logo Folkhaälsan logo Helsedirektoratet logo Institutet för hälsa och välfärd logo Folkhälsomyndigheten logo Sundhedsstyrelsen - Danish Health and Medicines Authority logo Nordic School of Public Health logo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag logo Sør-Trøndelag Fylkeskommune logo Senter for helsefremmende forskning NTNU/HiST Trondheim kommune

 


Health Promotion Research - An International Forum, 'Next Health'
Del denne siden:
Share |