Studieturer

Studietur-1: Kultur og helse

Kulturarrangement på Rockheim: 15.00 – 16.00
Pause: 16.00 – 16.15
Foredrag på Rockheim: 16.15 – 17.00

Trondheim Kommune slår sammen to arrangement som viser noe av bredden til Den kulturelle spaserstokkenwww.trondheim.kommune.no/spaserstokken.

Kulturarrangementene vil være for byens seniorer og konferansedeltagerne.

I samarbeid med SINTEF og NTNU vil vi i etterkant av arrangementene gjennomføre et foredrag med tema "Kultur og helse".

Rockheim

Sted: Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk www.rockheim.no

Rockheim er det nasjonale museet for populærmusikk. Rockheim skal samle inn, ta vare på og videreformidle norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag.

Rockheim er ligger på Brattørkaia og er nabo til konferansehotellet.

Trondheim kommune ble kåret til Norges kulturkommune i 2013

Gjennom langsiktig og god planlegging med gode involveringsprosesser og dialog, har kommunen skapt og bidratt til en imponerende bredde og kvalitet i byens kulturliv.
Som regionhovedstad har kommunen også inntatt førersetet for en god kulturutvikling i hele regionen. Trondheim kommune er et eksempel til etterfølgelse for de store byene i Norge.
"Den kulturelle spaserstokken" startet i Trondheim i 2002 og ble Nasjonalt prosjekt i 2006/07.
Målet med Den kulturelle spaserstokker er:
Å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre og legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Kulturarrangement (Kl. 15.00 - 16.00)

1. Allsang for seniorer
Hver måned arrangerer Rockheim i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken Allsang. De dyktige og allsidige musikerne i Rockheims husband vil lose publikum gjennom et utvalg kjente og kjære låter, med sangtekster godt synlig på storskjerm. Dette er et kjempepopulært arrangement med fullt hus hver måned.

2. Konsert med "Eva & the Barytones"
Et gammelt ordtak sier at benevnelsen baryton bare er en forkortelse for "bare ytterst behagelige toner". Sigmund Aasjord, Lars Eggen og Simon - Andrè Jacobsen stiller i kjole og hvitt med brylkrem i både hår og bart.
Vi drar tilbake til tiden da menn var menn, vaskemaskin var siste mote og eneste måte å synge på var å "croone". De synger i vei med innslag av både operette, opera og revy. I tillegg til disse tre sjarmørene har de med evig vakre Eva Holm Foosnæs på piano. Hun holder gutta på plass og gir samtidig mennene noe å lene øynene på.

Det vil bli reservert plasser for konferansedeltagerne til dette arrangementet.

Foredrag (Kl. 16.15 - 17.00)

"Kultur og Helse"
Kultur som virkemiddel i det helsefremmende og forebyggende arbeidet

Samarbeidsprosjektet "Kultur for helse" – etter modell fra "kultur på recept" Region Skåne.
Prosjektets målsetting er å få flere seniorer ut i kulturell aktivitet og samtidig forske på mulige helseeffekter av kulturdeltagelse. Med prosjektet Kultur for helse skal vi utvikle og administrere kulturaktiviteter for seniorer. I tillegg skal vi gjennom en forskningsstudie søke å bidra til mer presis kunnskap samt utvikling av nye metoder og forskningsverktøy med et formål om identifisering og styrking av helseressursfremmende faktorer, individuelt og kollektivt, som resultat av kulturell stimuli og deltakelse. Vi ønsker å vise hvordan man gjennom tverrfaglig samarbeid kan få til ting sammen, og trekke veksler på andre tidligere prosjekt ved NTNU/SINTEF/TK

Presentasjon av ulike prosjekt i Trondheim/ Kulturenheten:
DKSS - Kulturkarusellen - Erindringsprosjekt m.m.

Foredragsholdere:
Geir Arild Espnes, PHD Professor Department of Social Work and Health Science NTNU
Mariann Sandsund, Dr scient, forskningsleder, SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse
Karin Amble, Rådgiver, Fagleder Kultur og Helse, Kulturenheten, Trondheim kommune

Studietur-2: Ilavassdraget

Avreise med buss fra Clarion Hotel: kl. 15.00
Guidet tur fra Ilsvikøra – Benneches gate: kl. 15.15 – 16.00
Busstransport til Theisendammen/Lavollen: kl. 16.00 – 16.15
Retur til hotellet: kl. 16.45 – 17.00

Ilabekken lå i mange år i rør p.g.a. flomproblematikk og drukningsfare. Bekken går i et relativt bratt område fra Theisendammen og ut i Trondheimsfjorden. I forbindelse med et stort veiprosjekt, ble det besluttet å åpne Ilabekken igjen. Valget sto mellom å legge veien eller bekken i kulvert, kostnadene var de samme. Ved å legge veien i kulvert oppnådde en mange tilleggsgevinster:

skulpturpark
  • Det er anlagt en naturskjønn sti langs bekkeløpet slik at en nå har et grønt drag som går fra fjorden, gjennom bebyggelsen og helt opp i Bymarka. Langs denne stien er det etablert en rekke aktivitetsmuligheter og spennende objekter for barn og voksne, bl.a. skulpturer laget av kunstneren Stefan Christiansen som kan minne om halvt nedgravde fossile knokler av urtidsdyr.
  • Det var et ønske om å etablere nye gyteområder for sjøørret, en truet bestand. Ørreten trives nå i det nye bekkeløpet.
  • Prosjektet har blitt et viktig flomsikringstiltak.

Prosjektet vant Statens Bymiljøpris i 2010.
Den guidede turen starter ved utløpet av bekken hvor den bevarte, svært idylliske en-etasjes trebebyggelsen Ilsvikøra, en gammel fiskerlandsby kan beskues. Spaserturen opp til vi krysser Benneches gate tar ca. 30-45 minutter. Vanlig turtøy og alminnelig gode spasersko er tilstrekkelig. Derfra hentes vi i bussen og fraktes videre til andre attraksjoner langs Ilavassdraget. Det vil bli enkel servering på turen.

Studietur-3: Ladeparken / Finalebanen

Avreise med buss fra Clarion hotell, Brattøra: kl. 15.00
Guidet omvisning i lekepark: kl. 15.15 – 16.00
Enkel servering: kl. 16.00 – 16.30
Retur til hotellet: kl. 16.30 – 16.45

Ladeparken og Finalebanen

I Ladeparken og Finalebanen har Trondheim kommune fått to parker som appellerer til alle sanser. Begge er en dundrende suksess. Her er estetikk, lekeapparatur for store og små, universell utforming, stimulering av alle sanser. Det er høy grad av sosial integrering, idet parkene benyttes mye også av innvandrere som tar med seg mat og drikke og gjør oppholdet til en feststund for store og små. Kort sagt mye helsefremming på relativt beskjedne arealer!

P.s. På finalebanen trener også studenter og andre på street workout. På dette bildet ser vi Larus Pall Gudmundsson gjøre en "human flag".

Human Flag

Deltagerne blir delt i to grupper som fraktes i buss til en park hver. Turen avsluttes med kaffe og vafler i et nærliggende lokale.

Kommunenes Sentralforbund i samarbeid med Norsk Kommunalteknisk Forening kåret Ladeparken i 2013 til Norges beste uterom.

Studietur-4: Grønne barnebyer og friluftsbarnehager

Avreise med buss fra Clarion hotell Brattøra:kl. 15.00
Korte foredrag og omvisning på barnehage: kl. 15.15 – 16.15
Enkel servering: kl. 16.15 – 16.45
Retur med buss til hotellet: kl. 16.45 – 17.00

Trondheim er kjent for en stor satsning på grønt flagg-sertifisering av barnehager og har organisert en ordning kalt Grønn barneby som også omhandler opplæring i folkehelse og trafikk.
Ordningen "Trondheim som Grønn Barneby" skal inspirere, motivere og støtte barnehager og skoler til videre bærekraftig arbeid, med kreative måter for å møte miljøutfordringene. Slik at barn og unge selv kan delta i en samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag.
Trondheim har også etablert mange **friluftsbarnehager** av høy kvalitet. De mener det er viktig for barn å få kjennskap til hvordan alt i naturen henger sammen, hvordan alle livsformer er avhengige av hverandre og at mennesket er en del av den store sammenhengen. Dette gjør de blant annet ved å være ute i natur gjennom hele året, gjøre seg kjent med det som finnes av planter og dyr der de ferdes, og legge vekt på at de er gjester i naturen. De praktiserer sporløs ferdsel. Naturen er verdens beste lekeplass!
Turen går til en barnehage som representerer begge disse satsningsområdene hvor det vil bli korte presentasjoner av disse og andre tiltak med folkehelseaspekt som er satt i verk.
Utflukten avsluttes med enkel servering.
Studietur 5: Sentrumskvaliteter i et nærmiljøperspektiv.
Gåtur med byplankontoret i Trondheim
Studietur 6: By- og bomiljøkvaliteter i et nærmiljøperspektiv.
På sykkel med byplankontoret i Trondheim.
Studietur 7: Kulturarrangement på Rockheim.
Se studietur 1: Kulturarrangementet på Rockheim kl. 15.00 – 16.00 er fulltegnet, men du kan melde deg på Foredrag på Rockheim
kl. 16.15 – 17.00
Studietur 8: Tur på Ladestien.
Vi går fra hotellet. Ta på deg godt fottøy og lett turtøy. Vi legger opp til en tur på deler av stien med guiding underveis. trondheim.kommune.no/ladestien/
Studietur 9: Tur på Bakklandet.
Vi går fra hotellet. Bli med på en guidet tur på deler av Bakklandet i Trondheim. bakklandet.info/

 
Samarbeidspartnere:
Icelandic Directorate of Health logo Folkhaälsan logo Helsedirektoratet logo Institutet för hälsa och välfärd logo Folkhälsomyndigheten logo Sundhedsstyrelsen - Danish Health and Medicines Authority logo Nordic School of Public Health logo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag logo Sør-Trøndelag Fylkeskommune logo Senter for helsefremmende forskning NTNU/HiST Trondheim kommune

 


Health Promotion Research - An International Forum, 'Next Health'
Del denne siden:
Share |