Program - torsdag

<< onsdag 27. august
fredag 29. august >>
fargekode for program - Programinnslag fargekode for pause - Pause
fargekode for delplenum paraleller  - Delplenum paralleller fargekode for workshop paraleller  - Workshop paralleller
fargekode for sosialt arrangement - Sosiale arrangement   
Torsdag 28. august
08.00 Trondheimserklæringen interpreted to english
(The Trondheim Statement)
Rom: Cosmos 1+2
 
Bosse Pettersson
Redaksjonskomiteen
Tone Poulsson Torgersen
Redaksjonskomiteen
08.30 Plenum 2: Nordisk folkehelsepolitikk
(Nordic public health and Health Promotion Policies)
Rom: Cosmos 1+2
interpreted to english
 
Dialog mellom de nordiske helsedirektørene
09.30 Pause
10.00 Delplenum 6-9 (parallelle sesjoner)
6: Folkehelselovgivning
(Public Health Legislation and intersectoral action at local level)
interpreted to english
Rom: Cosmos 2
7: Forebygging i helsetjenesten
Rom: Cosmos 3C+D
8: Ett Socialt Hållbart Malmö
Rom: Cosmos 3B
9: Building evidence in public health (English)
Rom: Cosmos 1
10.50 Pause
11.10 Delplenum 10-13 (parallelle sesjoner)
10: Effektive folkehelsetiltak
Rom: Cosmos 3C+D
11: Folkehelseutfordringer i et livsløpsperspektiv
Rom: Cosmos 1
12: Nærmiljøutvikling
(Developing Healthy Neighborhoods)
interpreted to english
Rom: Cosmos 2
13: Folkehelseutdanninger i Norden: NHV – fortid og fremtid?
Rom: Cosmos 3A
12.00 Lunsj og postersessions
13.30 Workshops M-X
M: Trondheimserklæringen
Rom: Cosmos 3A
N: Helsevennlige lokalsamfunn
Rom: Cosmos 3B
O: Tools for local health promotion
Rom: Cosmos 3C
P: Hvordan tilrettelegge for et godt fysisk miljø?
Rom: Cosmos 3D
Q: Helsetjenestens rolle
Rom: Space 2
R: Social investeringar för hållbar utveckling
   - exempel på olika ansatser

Rom: Cosmos 1A
S: Frivillige organisasjoner (NGOs) som aktører i folkehelsearbeidet
Rom: Cosmos 1B
T: Trygge lokalsamfunn
Rom: Space 1
U: Helsefremmende skole
interpreted to english
(Health promoting schools)
Rom: Cosmos 2
V: Alkoholrelatert folkehelsearbeid i Norden
Rom: Space 3
W: Helsekonsekvensutredninger
Rom: Livingroom 3
X: Papersesjon – Innovasjon for gode levevaner
Rom: Livingroom 2
14.45 Pause
15.00

Studieturer og møtetid for nordiske nettverk
Studietur 1: Kultur og helse
Studietur 2: Ilavassdraget
Studietur 3: Ladeparken/Finalebanen
Studietur 4: Grønn barneby/friluftsbarnehager
Studietur 5: Sentrumskvaliteter i et nærmiljøperspektiv
Studietur 6: By- og bomiljøkvaliteter i et nærmiljøperspektiv
Studietur 7: Kulturarrangement på Rockheim
Studietur 8: Tur på Ladestien
Studietur 9: Tur på Bakklandet
 
side event: Avslutningsseminar Interreg.prosjekt PODD-RA
NB! Påmelding via e-post: hanna.viklund@regionjamtland.se

 

17.00 Slutt
18.30 Aperitif
19.00 Festmiddag på Clarion Hotel
Etter middagen blir det ekte trønderrock:
Dag Ingebrigtsen med band
(ca. kl 21:00)
<< onsdag 27. august
fredag 29. august >>

 
Samarbeidspartnere:
Icelandic Directorate of Health logo Folkhaälsan logo Helsedirektoratet logo Institutet för hälsa och välfärd logo Folkhälsomyndigheten logo Sundhedsstyrelsen - Danish Health and Medicines Authority logo Nordic School of Public Health logo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag logo Sør-Trøndelag Fylkeskommune logo Senter for helsefremmende forskning NTNU/HiST Trondheim kommune

 


Health Promotion Research - An International Forum, 'Next Health'
Del denne siden:
Share |