Ved den 11 nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim, Norge 26-29 august 2014 ble de 747 deltakerne, i kapasitet av seg selv, som er engasjert i ulike roller lokalt, regionalt og nasjonalt i Norden enige om følgende uttalelse:
 
Rettferdig fordeling av helse og trivsel – et politisk valg!
 

Trondheimserklæringen:

Versjon for lesing på skjerm:

Last ned Trondheimserklæringen for lesing på skjerm
(lavere oppløsning/paginering for skjerm)

Utskriftsversjon:

Her kan du skrive ut Trondheimserklæringen i A3-format og brette den slik at den blir som originalen. Ved utskrift, merk av for A3 eller A4 tosidig med vending på kortside (Binding location: short edge).
Last ned utskriftsversjon

PowerPoint presentasjon:

Vil du være med å spre budskapet fra Trondheimserklæringen er du velkommen til å bruke denne malen:
Last ned mal for PowerPoint-presentasjon

Endelig konferanseversjon:

Last ned konferanseversjon
versjon 3, 29.august 2014 (uredigert)

Arbeidsversjoner:

versjon2 (28.august 2014): Last ned
versjon1 (20.august 2014): Last ned

Trondheimskunngerðin

Download Faroese translation

The Trondheim Declaration:

Screen version:

Download screen version (Low-res)

Print version:

Download print version (High-res)

PowerPoint presentation:

Do you want to spread the message of the Trondheim Declaration, you are welcome to use this template:
Download PowerPoint presentation

Conference version:

Download conference version

The Trondheim Declaration in Russian:

Russian Translation:

Download


 
Samarbeidspartnere:
Icelandic Directorate of Health logo Folkhaälsan logo Helsedirektoratet logo Institutet för hälsa och välfärd logo Folkhälsomyndigheten logo Sundhedsstyrelsen - Danish Health and Medicines Authority logo Nordic School of Public Health logo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag logo Sør-Trøndelag Fylkeskommune logo Senter for helsefremmende forskning NTNU/HiST Trondheim kommune

 


Health Promotion Research - An International Forum, 'Next Health'
Del denne siden:
Share |